Reclame en Promotie
in de Industrie

Ontmoet "De Reclamebal" op de Nationale Sport Vakbeurs

Woensdag 2 december 2015

Evenementenhal Gorinchem

Gepersonaliseerde reclame en promotie wordt ook in de industrie steeds belangrijker.

De marketing manager van de industriële onderneming in de 21ste eeuw beseft dat er een marktvoordeel te behalen is door zich meer te richten op maatwerk communicatie.

Een marketing communicatiestrategie van massacommunicatie alléén is minder doeltreffend dan 10, 20 jaar geleden.

Als moderne industriële onderneming probeer je dicht bij je afnemers te staan en communiceer je je boodschap niet alleen via de gebruikelijke wegen van folders, beurzen en andere media.

Het is ook belangrijk eens iets anders te doen.

Een actie of campagne met een bedrukte bal past perfect in dit plaatje.

Via een logobal kan een industriële onderneming haar boodschap op een originele en functionele wijze uitdragen.

Neem als voorbeeld de onderneming STORK.

Reclame en promotie, Stork, industrie

De aanleiding voor STORK om een actie met logoballen te doen was het feit dat de onderneming een nieuwe divisie is gestart waarvoor men naamsbekendheid wilde krijgen.

De actie met de logoballen paste perfect in de communicatiemix rondom de nieuwe divisie.

STORK vond het product logobal een origineel communicatiemiddel om de boodschap over te brengen.

"De Reclamebal" heeft het designvoorstel voor het logo op de bal gemaakt en verder alles verzorgd. In totaal zijn 2500 ballen besteld en ruim 2000 ballen tijdens de campagne ingezet.

De reacties van de relaties van STORK waren positief. Zo’n bal blijkt altijd wel een goede bestemming te krijgen. Is het niet de relatie zelf, dan is het wel een bekende van hem of haar.

De actie heeft zeker bijgedragen aan de naamsbekendheid van de nieuwe divisie van STORK. 

Spaaracties, loyaliteitprogramma's

Een ander leuk en creatief idee is het opzetten van een spaaractie.

"De Reclamebal" helpt u van A tot Z bij het opzetten en uitwerken van een spaaractie. 

Spaaracties, loyaliteitsprogramma's worden opgezet met als doel klantenbinding, klantenloyaliteit te organiseren. Onze insteek is samen met u als klant het spaarprogramma geheel op maat te maken. Immers uw eigen specifieke doelgroep moet uitgangspunt zijn om de klantenactie tot een succes te maken. Het is niet genoeg om een standaardactie te bedenken. Het is wenselijk om er een uniek element in aan te brengen zodat uw klanten gemotiveerd zijn om mee te doen.

Neemt u contact met ons op om uw idee met ons te bespreken.

Wij kunnen putten uit een brede portfolio aan voorbeelden en business cases die wij graag met u delen en bespreken.

Onderaan deze pagina hebben we vast enkele voorbeelden opgenomen.

Voorbeelden logoballen industrie

Weet u van een industriële onderneming die via een logobal haar boodschap op een originele en functionele wijze heeft uitgedragen? Hoe werd de bal ingezet? Wat waren de reacties?

[ ? ]

Upload 1-4 plaatjes (optioneel)[ ? ]

 

Click here to upload more images (optional)

Author Information (optional)

To receive credit as the author, enter your information below.

(first or full name)

(e.g., City, State, Country)

Submit Your Contribution

  •  submission guidelines.


(You can preview and edit on the next page)

Andere voorbeelden

Klik hieronder om andere voorbeelden van logoballen en reclame en promotie in de industrie te zien...

Sonneborn Refined Products 
Sonneborn is een wereldwijde speler in de petrochemische industrie. In Nederland wordt veel productiewerk uitgevoerd in de vorm van halffabrikaten voor …

Van den Heuvel Bedrijven Groep in Heesch 
Een mooi voorbeeld van reclame en promotie in de industrie via de logobal is de personeelsactie bij Van den Heuvel Bedrijven Groep. Van den Heuvel Bedrijven …

Click here to write your own.

Meer weten over reclame en promotie via logoballen in de industrie? Neem dan hier contact op.

Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© 2018, bedrukte-sportartikelen.com 
Alle rechten voorbehouden

Lees de oppompinstructie

06 215 82 999 

Spoedorder 

Wilt u meer weten over de logoballen van "De Reclamebal"? 

Neem contact op! 

Bestel nu uw logoballen bij "De Reclamebal" en ontvang een extra serie ballen helemaal GRATIS.

"De Reclamebal" geeft u bij elke eerste bestelling van 500, 1000 of 2500 bedrukte ballen GRATIS 50, 100 of 250 ballen extra.

Deze actie geldt bij standaard catalogusprijzen.

Portfolio