Privacy verklaring

Ontmoet "De Reclamebal" op de Nationale Sport Vakbeurs

Woensdag 2 december 2015

Evenementenhal Gorinchem

Door De Reclamebal is een aantal domeinnamen geregistreerd. De hoofddomeinnaam is bedrukte-sportartikelen.com. Deze website is gehuisvest op servers van internetbedrijf SiteSell. Anonieme statistische informatie wordt op de server van het internetbedrijf verzameld maar de identiteit van de bezoeker van de website wordt hieruit in principe niet afgeleid. Het is wel mogelijk. Internet is namelijk niet volledig veilig. Volledig anoniem surfen is niet mogelijk. Het is mogelijk om via uw IP-adres gegevens van een bezoeker te achterhalen. Dat is inherent aan het gebruik van het internet.

Communicatie per email en of via een vragenformulier is eveneens niet volledig veilig. Ook dit is inherent aan het gebruik van het internet. Het is in theorie voor kwaadwillende personen en partijen mogelijk tijdens het verzenden de inhoud te onderscheppen. Dit veiligheidsrisico is weliswaar gering maar valt niet volledig uit te sluiten. Wanneer men absoluut verzekerd wil zijn van geheimhouding dan dient men te reageren per briefpost. Uiteraard is een geldig retour postadres dan wel noodzakelijk om de correspondentie te kunnen waarborgen.

De Reclamebal verstuurt ook een nieuwsbrief waarop u zich kunt abonneren en ook weer kunt uitschrijven op het moment dat u dat wenst.

De privacy van bezoekers van de website wordt zo goed mogelijk gewaarborgd. Uitsluitend met toestemming van de bezoeker worden gegevens ter beschikking gesteld aan De Reclamebal of derden. Uw gegevens worden dus niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw bestelling of op grond van een wettelijk voorschrift.

Indien u vragen heeft over het privacybeleid van De Reclamebal dan kunt u ons via het contactformulier een bericht sturen.

Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© 2018, bedrukte-sportartikelen.com 
Alle rechten voorbehouden

Lees de oppompinstructie

06 215 82 999 

Spoedorder 

Wilt u meer weten over de logoballen van "De Reclamebal"? 

Neem contact op! 

Bestel nu uw logoballen bij "De Reclamebal" en ontvang een extra serie ballen helemaal GRATIS.

"De Reclamebal" geeft u bij elke eerste bestelling van 500, 1000 of 2500 bedrukte ballen GRATIS 50, 100 of 250 ballen extra.

Deze actie geldt bij standaard catalogusprijzen.

Portfolio